ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 2087
ชื่อสินค้า แผงวงจร USB 1 Port Acer Aspire 4535 4540 4735 4736 4935 - LS-4495P (มือสอง)
จำนวนสินค้า 58 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 150 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :