ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1190
ชื่อสินค้า HP DV4 Compaq CQ40 CQ45 - JBL20 LS-4101P USB Connector Board (มือสอง)
จำนวนสินค้า 86 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 100 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :