ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 3508
ชื่อสินค้า Acer Aspire 5050 KeyBoard Replacement Key Hinge ETC ZL7 AEZL7TNR011
จำนวนสินค้า 80 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 50 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :