ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 3888
ชื่อสินค้า ปุ่มคียบอร์ดโน๊ตบุ๊ค Asus EeePc 700, 900 - MP-07C63T0-5281 (สีขาว มือสอง แป้นพิมพ์ English-Thai)
จำนวนสินค้า 80 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 50 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :