ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 742
ชื่อสินค้า USB 2.0 Port Board 48.4F604.011 - HP DV2000 Compaq V3000 (มือสอง, มีสายแพ)
จำนวนสินค้า 68 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 150 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :