ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 8765
ชื่อสินค้า สายแพสวิตซ์บอร์ด CABEL SWITCH BOARD ASUS K450C X450C X450CC 6 Pin, กลับด้าน , กว้าง 0.5mm,ยาว 20เซนติเมตร (สินค้าใหม่)
จำนวนสินค้า 45 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 190 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :